Vårdguide för Doftpinnar

Komma igång

Välkommen till en doftupplevelse som höjer vardagens atmosfär. Det är enkelt att ställa in din doftpinnar. Packa försiktigt upp diffuserflaskan och de syntetiska pinnarna. Ta bort korken och pluggen från doftoljeflaskan, sätt tillbaka korken och stick in pinnarna genom hålet.

Optimal Doftspridning

Under de första dagarna, vänd pinnarna varannan till var tredje dag för att mätta dem med olja. Därefter räcker det att vända dem en eller två gånger i veckan. Ju fler pinnar du använder, desto starkare blir doften—justera efter rummets storlek för optimal arom.

Korrekt placering

Placera din diffuser på en stabil yta, helst på en underlägg för att skydda mot eventuella spill. För bästa resultat, håll den i ett välventilerat område men borta från drag, fläktar eller luftkonditionering.

Säkerhetsföreskrifter

Håll alltid din doftpinnar utom räckhåll för barn och husdjur.

Dags för påfyllning

När du märker att doften avtar, är det dags för påfyllning. Våra refillpaket kommer med tre nya syntetiska pinnar. Ta bort de gamla pinnarna, kassera dem ansvarsfullt, och sätt in de nya för en förnyad doftupplevelse.

Långlivadhet och Återvinning

En typisk 100ml flaska bör räcka mellan en till två månader. Varaktigheten kan variera beroende på rummets storlek och förhållanden. När flaskan är tom kan du antingen återvinna den eller använda ett av våra miljövänliga refillpaket.